Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

3rd party cookies

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

How do I allow 3rd party cookies? I’m attempting to use Kaltura through Canvas in my college course and it is blocked due to no 3rd party cookies allowed. Tx

How do I allow 3rd party cookies? I’m attempting to use Kaltura through Canvas in my college course and it is blocked due to no 3rd party cookies allowed. Tx

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I'm guessing that the website is probably being blocked by Enhanced Tracking Protection. See the Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop page for more information on how to disable this feature on some websites.

Hope this helps.

more options

Click here to see what's being blocked and allow it. see screenshot.