Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Get virus/spywae msg when trying to access file online from trusted site

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I keep getting this error message:

Virus/Spyware Download Blocked

Download of the virus/spyware has been blocked in accordance with company policy. Please contact your system administrator if you believe this is in error.

File name: abcrs.resources.ca.gov/guidelines/guideline_655.pdf

I keep getting this error message: Virus/Spyware Download Blocked Download of the virus/spyware has been blocked in accordance with company policy. Please contact your system administrator if you believe this is in error. File name: abcrs.resources.ca.gov/guidelines/guideline_655.pdf
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, the message appears in place of the web page?

I don't think that's a Firefox message, but could you check whether Firefox is enforcing any policies: Type or paste about:policies in the address bar and press Return to load that internal page. Anything on the "Active" list?

Also, is it a business network where the reference to a system administrator might make sense?

more options

I got the same message. Looks like its the website posting it.