Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

не могу запустить брайзер Мозила Фирефокс.пишет что не удаёться загрузить мой профиль Фирефокс или возможно он отсутствует или удалён!Хотя я его удалила и заново загрузила на компьютер

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bold text Здраствуйте!Я не могу открыть браузер Mozila Firefox.Пишет что не удалось загрузить мой профиль Firefox или он возможно отсутствует или удалён!Хотя ярлык на рабочем столе!Затем я удалила и загрузила заново браузер-всё бесполезно!В чём причина?Не могу зайти и открыть этот браузер!Такого не было ни когда!Помогите.

'''bold text''' Здраствуйте!Я не могу открыть браузер Mozila Firefox.Пишет что не удалось загрузить мой профиль Firefox или он возможно отсутствует или удалён!Хотя ярлык на рабочем столе!Затем я удалила и загрузила заново браузер-всё бесполезно!В чём причина?Не могу зайти и открыть этот браузер!Такого не было ни когда!Помогите.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Жду от вас помощи

more options