Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Extensions not visible when never remember history selected

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi damon33

more options

Hi, I am using Firefox 83.0 64 bit (not sure if it has recently updated or not). I noticed today that my extensions were no longer visible in the top right corner, even though they were still installed. I tried to fix the problem by deleting/re-installing firefox several times but this did not seem to help. I have now found out that they disappear when I select "Never remember history" on the privacy page. They re-appear if I select Rember history from the drop down menu. Is this a bug or is there a way to fix this. Thanks

Được chỉnh sửa bởi damon33 vào

Giải pháp được chọn

If you select Never Remember History then you automatically enter PB mode as you can see if you select the custom setting. Choosing the custom setting doesn't make changes, but allows to inspect the current settings. You only (always) see the custom setting selected if there have been changes made to other history settings. "Never Remember History" and "Remember History" determine whether PB is active or not active.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Deleted

Được chỉnh sửa bởi damon33 vào

Hữu ích?

more options

Not all extensions work by default in Private Browsing mode, see:

Hữu ích?

more options

Thanks for your reply but I am not using private browsing mode, just choosing Never remember history from the privacy and security tab in options. Also they have always worked (been visible) until a few days ago.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

If you select Never Remember History then you automatically enter PB mode as you can see if you select the custom setting. Choosing the custom setting doesn't make changes, but allows to inspect the current settings. You only (always) see the custom setting selected if there have been changes made to other history settings. "Never Remember History" and "Remember History" determine whether PB is active or not active.

Hữu ích?

more options

You are completely right. I have now enabled them to run in private mode and they have re-appeared. I must havee had custom settings before. Thank you for your help

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.