Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

forwarding or emailing a page from ebay

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wanahawk

more options

How do I email a page from ebay to my friend?

Giải pháp được chọn

Firefox has another feature to email a link to the current page, but it's a little hard to access. Either:

(A) Activate the menu bar by tapping the Alt key or F10 key, then File > Email Link

(B) Add the Email Link toolbar button from the Customize tab: Customize Firefox controls, buttons and toolbars

Your first time, you may need to set up your email account/client. See: Change the program used to open email links.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Just right click on a empty spot on the page and you will see at the bottom of the menu the share option. Then you pick how you want to share the page.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Firefox has another feature to email a link to the current page, but it's a little hard to access. Either:

(A) Activate the menu bar by tapping the Alt key or F10 key, then File > Email Link

(B) Add the Email Link toolbar button from the Customize tab: Customize Firefox controls, buttons and toolbars

Your first time, you may need to set up your email account/client. See: Change the program used to open email links.

Hữu ích?

more options

thank you for the help

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.