Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to enable javascript

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi niqwithq

more options

'how to enable javascript

Giải pháp được chọn

Hi Dave,

JavaScript is enabled by default in Firefox (and it's actually quite tricky to disable it). Is it possible that you have an add-on such as NoScript installed? You can check in your menu bar Tools > Add-ons and have a look what is enabled there.

Can you provide some information about what you are trying to do to or the problem you're facing to give us a bit more context?

Here's some general information about JavaScript JavaScript in Firefox.

Cheers, Niq

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Dave,

JavaScript is enabled by default in Firefox (and it's actually quite tricky to disable it). Is it possible that you have an add-on such as NoScript installed? You can check in your menu bar Tools > Add-ons and have a look what is enabled there.

Can you provide some information about what you are trying to do to or the problem you're facing to give us a bit more context?

Here's some general information about JavaScript JavaScript in Firefox.

Cheers, Niq

Được chỉnh sửa bởi niqwithq vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.