Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

this is a test question

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kiki

more options

add-ons issue, pls help! edited

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Kiki vào

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

add images

Hữu ích?

more options

A post was flagged as Solved Problem. If the problem is not solved, please remove that flag. If you don’t, others that can help may not read this post.

Go to that message, and use the Undo link to its right.

Hữu ích?

more options

Hi Fred,

Sorry, kelimutu.rizki was my other account. I was just testing account deactivation policy.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.