Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to play certain videos

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am trying to watch udemy course videos on udemy. However the site is unable to play videos. Even on youtube i am not able to watch live streams for some reason. This problem was not encountered before. I use ubuntu os and my firefox version is 80.0.1

I am trying to watch udemy course videos on udemy. However the site is unable to play videos. Even on youtube i am not able to watch live streams for some reason. This problem was not encountered before. I use ubuntu os and my firefox version is 80.0.1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !


Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop