Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No sound for videos.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I loaded firefox 80. I now have no sound on my videos or you tube. Music from computer plays ok. Firefox seems to be everything I have tried.

I loaded firefox 80. I now have no sound on my videos or you tube. Music from computer plays ok. Firefox seems to be everything I have tried.