Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printing gets chopped off after first page

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jonathan Watt

more options

I'm trying to print this page (https://eecaunt.github.io/kanji-sakuin.html), but firefox only prints out the first page, then stops. (Here's a small test version of the same page: https://eecaunt.github.io/kanji-sakuin-small.html)

You can see in the picture that it gets cut off.

Here's the pdf of the picture: https://mega.nz/file/6wwBUIaC#swNET5o7oGArqOuhxLqGhsPKElxznIe2aqvI0TFKO5E

If you see weird overlapping text, then just reload the page. idk why firefox sometimes doesnt finish loading the page…

As an aside: How do I keep the local links (that are in the webpage) in the PDF that Firefox generates?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi əkaunt vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ

Được chỉnh sửa bởi əkaunt vào

Hữu ích?

more options

Bugs in the app are worked on in bugzilla.mozilla.org rather than support.mozilla.org. I've opened a bug report for your issue here: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1666797 . If you create an account over there you can CC yourself on that bug report.

Regarding keeping the local links in the PDF that is generated, this other bug report covers that: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=454059

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.