Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Enabling DRM on Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 437 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

How do I enable DRM on my Firefox browser?

How do I enable DRM on my Firefox browser?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you go into the Firefox settings in the Content tab, there should be a Play DRM content checkbox that allows you to enable DRM on Firefox.

Admittedly, I'm not sure if it will still work properly for you, given that you are on a very old version of Firefox because you are still on Windows Vista. I'm not sure if the Google Widevine software still installs properly automatically on that version of Firefox.

You may need to press the menu button in Firefox, select Add-ons and then select Plugins from the left side to manually enable Google Widevine in the list of plugins.

Hope this helps.