Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Gnome extension

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi eipapp6

more options

I just can't seem to get the gnome extension to work. When I use GE in Chrome, it works perfect. The feature I can't seem to get working is when you select an extension it won't give you the option to turn it on. I've tried everything that was suggested but it still doesn't work. Any ideas/suggestions ?

Thanks, Bruce

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

You should contact gnome extension support.

Hữu ích?

more options

eipapp6 said

I just can't seem to get the gnome extension to work.

Are you referring to this extension? https://addons.mozilla.org/firefox/addon/gnome-shell-integration/

Hữu ích?

more options

Yes, that's the one.

Hữu ích?

more options

Which Linux distro are you using? Do you have all the necessary dependencies installed?

Hữu ích?

more options

Mint 20 and as far as I know, all dependencies are installed.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.