Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

error gah crush

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1296642. Please follow up there, thanks.]


during i open the browser to watch a news i seen the pop up gah:) crush and need help how to fix thank you..

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào