Tìm kiếm hỗ trợ

Cảnh giác với các cuộc tấn công lừa đảo: Mozilla sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi một số hoặc truy cập trang web không phải của Mozilla. Hãy bỏ qua các yêu cầu như vậy.

Learn More

Firefox crashes

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox has been crashing non stop (tabs and general all window crashes) for about a week now so i tried following all kinds of advice like updating Firefox (was up to date) and disabling hardware acceleration but to no end so i tried putting it into safe mod and just when i thought it was fine five minutes later it started acting up again. would appreciate all help

bp-912f07c7-24dd-4638-b306-9e0690200427

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

bp-912f07c7-24dd-4638-b306-9e0690200427 Signature: OOM | small

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH()

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

is this process same as the windows memory diagnostic? if so it came out all ok

Hữu ích?

more options

It tests the system memory.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.