X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Logged out of sync and LOST ALL PASSWORDS

Được đăng

Was mysteriously logged out of sync on desktop for no reason, so had to log back in (had to reset password). logins.json.corrupt file was located but it was EMPTY! Where are all my passwords? Why is FFX this bad that it just disappears all my logins for no reason? This is unacceptable! How is this possible?

I still have the logins on my android phone, and I turned off sync to make sure they don't get wiped (I noticed the sync on the tablet also wiped my logins once I got back into the broken desktop sync). So how the heck do I now xfer the logins from android to desktop????

Once I recover my pwds, I am dropping FFX for good. This is bad. The most important feature is broken, and it's a fatal flaw.

Say what you like about Chrome/Google, but they've never managed to just wipe my entire sync history like this.

Was mysteriously logged out of sync on desktop for no reason, so had to log back in (had to reset password). logins.json.corrupt file was located but it was EMPTY! Where are all my passwords? Why is FFX this bad that it just disappears all my logins for no reason? This is unacceptable! How is this possible? I still have the logins on my android phone, and I turned off sync to make sure they don't get wiped (I noticed the sync on the tablet also wiped my logins once I got back into the broken desktop sync). So how the heck do I now xfer the logins from android to desktop???? Once I recover my pwds, I am dropping FFX for good. This is bad. The most important feature is broken, and it's a fatal flaw. Say what you like about Chrome/Google, but they've never managed to just wipe my entire sync history like this.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17768 giải pháp 160708 câu trả lời
Được đăng

You can try this extension to check what data is stored on the Sync server.

You can try this extension to check what data is stored on the Sync server. *https://addons.mozilla.org/firefox/addon/about-sync/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.