X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I can't copy and paste between firefox and word

Ara
Được đăng

I cannot copy and paste between firefox/emails and word files anymore. I can't copy and paste a link to put in an email either.

I cannot copy and paste between firefox/emails and word files anymore. I can't copy and paste a link to put in an email either.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Tony98 17 giải pháp 224 câu trả lời
Được đăng

Ara said

I cannot copy and paste between firefox/emails and word files anymore. I can't copy and paste a link to put in an email either.

Nothing has changed with Copy & Paste. Is your Firefox up to date to the latest version? What version of Word are you using?

''Ara [[#question-1271074|said]]'' <blockquote> I cannot copy and paste between firefox/emails and word files anymore. I can't copy and paste a link to put in an email either. </blockquote> Nothing has changed with Copy & Paste. Is your Firefox up to date to the latest version? What version of Word are you using?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Ara
Được đăng

Người tạo câu hỏi

Everything is up to date to the day, word and firefox. Word for mac 16.30. Today's Firefox update. I do all updates. I am still on Mojave - pre-Catalina as I can't get into Catalina right now - but this has been going on for a long while, through various updates of firefox and word, and etc. It started after a firefox update a long while ago. But it is really getting in the way of my work. Copy and paste work fine IN word but never anymore between apps.

Everything is up to date to the day, word and firefox. Word for mac 16.30. Today's Firefox update. I do all updates. I am still on Mojave - pre-Catalina as I can't get into Catalina right now - but this has been going on for a long while, through various updates of firefox and word, and etc. It started after a firefox update a long while ago. But it is really getting in the way of my work. Copy and paste work fine IN word but never anymore between apps.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Tony98 17 giải pháp 224 câu trả lời
Được đăng

This seems more likely a device problem, not specifically Firefox. Have you tested copying from a different web browser?

This seems more likely a device problem, not specifically Firefox. Have you tested copying from a different web browser?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Ara
Được đăng

Người tạo câu hỏi

seems like I can grab a bit off text off safari and drag it to my desktop (like I used to be able to on firefox,) but nothing else works.

seems like I can grab a bit off text off safari and drag it to my desktop (like I used to be able to on firefox,) but nothing else works.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Tony98 17 giải pháp 224 câu trả lời
Được đăng
Try using this Add-on using the link below. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/absolute-enable-right-click/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.