X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Key stroke to close top window ie in ebay

Được đăng

I have a Levono x223 with a short monitor running Window 7. In some websites, such a ebay, only the center portion of a pop up window fraem will show, such as clicking on the tracking number, resulting in my not being able to close the window. So far the only work around is to right click on the window and chose > This frame>Show only this frame> then click on the Go back one page arrow. I would like to find a way to either close the window with a key stroke, or some other simple way to close the window.

I have a Levono x223 with a short monitor running Window 7. In some websites, such a ebay, only the center portion of a pop up window fraem will show, such as clicking on the tracking number, resulting in my not being able to close the window. So far the only work around is to right click on the window and chose > This frame>Show only this frame> then click on the Go back one page arrow. I would like to find a way to either close the window with a key stroke, or some other simple way to close the window.

Giải pháp được chọn

cor-el said

Can you zoom out the window to make the close button visible??

As an example of how that might work:

Hold down the Ctrl key and tap the - key a few times until a close button comes into view.

Close the overlay.

Reset the zoom level by either clicking the zoom level indicator in the address bar, or by holding down the Ctrl key and tapping 0 (that's a zero).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17476 giải pháp 157949 câu trả lời
Được đăng

Can't you resize this window or is the window too large for your monitor resolution ?

Can you close the window with "Ctrl+Shift+W" ?

Can you zoom out the window to make the close button visible??

Can't you resize this window or is the window too large for your monitor resolution ? Can you close the window with "Ctrl+Shift+W" ? Can you zoom out the window to make the close button visible??
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8695 giải pháp 71066 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

cor-el said

Can you zoom out the window to make the close button visible??

As an example of how that might work:

Hold down the Ctrl key and tap the - key a few times until a close button comes into view.

Close the overlay.

Reset the zoom level by either clicking the zoom level indicator in the address bar, or by holding down the Ctrl key and tapping 0 (that's a zero).

''cor-el [[#answer-1252213|said]]'' <blockquote> Can you zoom out the window to make the close button visible?? </blockquote> As an example of how that might work: Hold down the Ctrl key and tap the - key a few times until a close button comes into view. Close the overlay. Reset the zoom level by either clicking the zoom level indicator in the address bar, or by holding down the Ctrl key and tapping 0 (that's a zero).
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Yes! That works great! Thanks

Yes! That works great! Thanks
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.