Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recovery Key does not work

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I just wiped my Windows 10 laptop and reinstalled Mozilla Firefox. I forgot the password. A month ago, I saved my recovery keys for my account. When I attempted to reset my password, it requests a recovery key or if I don't, will delete my history, bookmarks, and passwords. When I input the recovery key, it tells me incorrect. I have ~6 recovery keys and none of them work.

I need my bookmarks and passwords.

I just wiped my Windows 10 laptop and reinstalled Mozilla Firefox. I forgot the password. A month ago, I saved my recovery keys for my account. When I attempted to reset my password, it requests a recovery key or if I don't, will delete my history, bookmarks, and passwords. When I input the recovery key, it tells me incorrect. I have ~6 recovery keys and none of them work. I need my bookmarks and passwords.

Được chỉnh sửa bởi c104010 vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello,

try to write to Bugzilla.

Best regards, David-Walczysko Volunteer supporter

more options

Quote: I have ~6 recovery keys and none of them work.

There is only one 32-digit recovery key, so you need to enter the full 32-digit key.

  • xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

The recovery key is derived from the password of the Firefox account and thus will only work for the account where you generated this specific recovery key.