Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

hi plz contact me need Ur help.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

firefox gave me a chance to buy Galaxy S10 1$. but i'm in iran and our banks arent valid to import information... what should i do to recieve this gift? help me. thank U. <3

edit: removed your mail address from public display, since the only thing it will attract are spam bots. you will be notified per mail once somebody replies to the thread. (philipp)

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi philipp vào

Giải pháp được chọn

Hi mststrange, Forget about it, it's a scam. Firefox never offers deals, sweepstakes or anything like them.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi mststrange, Forget about it, it's a scam. Firefox never offers deals, sweepstakes or anything like them.

more options

Never post any personal information because an adware robot could find it, and start sending you all kinds of spam. This includes e-mail, phone, and home information.

Please remove that information from your post.