X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Dupiclate Bookmarks FFQ68.2

Được đăng

FFQ 68.2 I noticed that when I add the same bookmark for a site. It doesn't warn anymore of a duplicate already saved. Any help would be appreciated on what's wrong ?

FFQ 68.2 I noticed that when I add the same bookmark for a site. It doesn't warn anymore of a duplicate already saved. Any help would be appreciated on what's wrong ?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17424 giải pháp 157436 câu trả lời
Được đăng

How do you create these bookmarks?

You should notice a highlighted star on the location/address bar when you already have created a bookmark for a specific URL. If you click the highlighted star then you will edit this bookmark. If you create a bookmark by dragging the tab then you create a copy if you already have created a bookmark with this link and Firefox won't warn you in this case.

How do you create these bookmarks? You should notice a highlighted star on the location/address bar when you already have created a bookmark for a specific URL. If you click the highlighted star then you will edit this bookmark. If you create a bookmark by dragging the tab then you create a copy if you already have created a bookmark with this link and Firefox won't warn you in this case.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.