X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Upgrade to Firefox68 from Firefox54 - lost tab bar & address bar options; customization doesn't help

Được đăng

So, I finally bit the bullet and installed Firefox68. But nothing works as expected and I can't find anything in the options to help me.

Main problems at the moment: My address bar in Firefox54 shows lots of options. They disappeared when I upgraded. In Firefox54, when I open multiple tabs, they open on their own "line". In Firefox68, all I see is a "floater" with one tab. I want all my tabs to show at the "bottom". (I use tabmixplus).

I have tried to upload images but it just "circles and circles"

So let me try to describe Firefox54: Top line: oldstyle menu (File, Edit .....Help) Next line: address bar search bar pocket googleoptions home ...... Next line: bookmarks Next line: Prefbar Bottom line: open tabs

Firefox68: Top line: old style menu (File, Edit, View, ...) Next Line: address bar & search bar and that silly 3bars to show the menu. (everything else has disappeared) Next Line: bookmarks (all OK)

That's it. Even when I load multiple tabs, all I see is a tab that "floats" over the address bar & if I open multiple tabs, they seem to partially "hide" behind the menu area so I can vaguely see them behind the bookmarks & address bar - which is very disconcerting

So, I finally bit the bullet and installed Firefox68. But nothing works as expected and I can't find anything in the options to help me. Main problems at the moment: My address bar in Firefox54 shows lots of options. They disappeared when I upgraded. In Firefox54, when I open multiple tabs, they open on their own "line". In Firefox68, all I see is a "floater" with one tab. I want all my tabs to show at the "bottom". (I use tabmixplus). I have tried to upload images but it just "circles and circles" So let me try to describe Firefox54: Top line: oldstyle menu (File, Edit .....Help) Next line: address bar search bar pocket googleoptions home ...... Next line: bookmarks Next line: Prefbar Bottom line: open tabs Firefox68: Top line: old style menu (File, Edit, View, ...) Next Line: address bar & search bar and that silly 3bars to show the menu. (everything else has disappeared) Next Line: bookmarks (all OK) That's it. Even when I load multiple tabs, all I see is a tab that "floats" over the address bar & if I open multiple tabs, they seem to partially "hide" behind the menu area so I can vaguely see them behind the bookmarks & address bar - which is very disconcerting
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Did some research. Removed Tab Mix Plus and replaced the userChrome.css file.

I had expected Firefox to disable all the extensions that don't work in this new environment. But it doesn't.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0

Thông tin chi tiết

Giải pháp được chọn

Did some research. Removed Tab Mix Plus and replaced the userChrome.css file.

I had expected Firefox to disable all the extensions that don't work in this new environment. But it doesn't.

Did some research. Removed Tab Mix Plus and replaced the userChrome.css file. I had expected Firefox to disable all the extensions that don't work in this new environment. But it doesn't.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17425 giải pháp 157456 câu trả lời
Được đăng

TMP shouldn't make a difference (should be disabled), but you need updated code for userChrome.css to get the tabs in the bottom position.

TMP shouldn't make a difference (should be disabled), but you need updated code for userChrome.css to get the tabs in the bottom position. *https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html#movetabbar *https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-tabs-below-url-bar
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.