X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

yahoo mail attachment preview windows don't open--is there a fix?

Được đăng

in firefox, when i press preview attachment, nothing happens. in chrome, a preview window opens & is populated with the attachment

in firefox, when i press preview attachment, nothing happens. in chrome, a preview window opens & is populated with the attachment
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4224 giải pháp 58943 câu trả lời
Được đăng

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


One issue that seems more common lately is Firefox's Content Blocking. When it is blocking content in a page, a shield icon will appear at the left end of the address bar next to the padlock icon. This article has more info on managing this feature:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/content-blocking

Make sure you are not blocking content. [https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode Start Firefox in Safe Mode] {web link} A small dialog should appear. Click '''Start In Safe Mode''' (not Refresh). Is the problem still there? --------------- One issue that seems more common lately is Firefox's Content Blocking. When it is blocking content in a page, a shield icon will appear at the left end of the address bar next to the padlock icon. This article has more info on managing this feature: https://support.mozilla.org/en-US/kb/content-blocking
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.