X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Tab overview like in mobile version

Được đăng

Is it possible to get a tab overview in the Firefox desktop version like in the mobile version in iOS?

Is it possible to get a tab overview in the Firefox desktop version like in the mobile version in iOS?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

In addition to what others have said, I would recommend the Panorama Tab Groups add-on, which not allows you to view thumbnails of currently opened tabs, but allows you to group them as well.

I used to be part of Firefox, but was removed and replaced with an add-on. The old instructions can be found at the following article: Use Tab Groups to organize a lot of tabs

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 2
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

SHAIN 0 giải pháp 12 câu trả lời
Được đăng

Brave advertises that “Brave for Android is Brave’s tab-based browser” and even includes pictures of a browser with tabs (attached). Despite this, the browser actually collects windows in the background that are not visible while in the browser.

Brave advertises that “Brave for Android is Brave’s tab-based browser” and even includes pictures of a browser with tabs (attached). Despite this, the browser actually collects windows in the background that are not visible while in the browser.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I am looking for this feature for Firefox Desktop on Windows/Linux, not for Android.

I am looking for this feature for Firefox Desktop on Windows/Linux, not for Android.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
TyDraniu
  • Top 25 Contributor
301 giải pháp 1686 câu trả lời
Được đăng

Try to press Ctrl + Tab (with the Ctrl+Tab cycles through tabs in recently used order checkmarked in Options.)

Try to press Ctrl + Tab (with the ''Ctrl+Tab cycles through tabs in recently used order'' checkmarked in Options.)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Chris Ilias
  • Moderator
347 giải pháp 1918 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

In addition to what others have said, I would recommend the Panorama Tab Groups add-on, which not allows you to view thumbnails of currently opened tabs, but allows you to group them as well.

I used to be part of Firefox, but was removed and replaced with an add-on. The old instructions can be found at the following article: Use Tab Groups to organize a lot of tabs

In addition to what others have said, I would recommend the [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/panorama-tab-groups/ Panorama Tab Groups] add-on, which not allows you to view thumbnails of currently opened tabs, but allows you to group them as well. I used to be part of Firefox, but was removed and replaced with an add-on. The old instructions can be found at the following article: [[Use Tab Groups to organize a lot of tabs]]
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 2
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you very much for your answer. This was exactly what I was looking for.

Thank you very much for your answer. This was exactly what I was looking for.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.