X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I can not sign in to my gmail account.

Được đăng

I can type in my email, but the next window for the password does not show it stays on type in your email address. And clicking on "next" does nothing. But I can go to my account on my cellphone.

I can type in my email, but the next window for the password does not show it stays on type in your email address. And clicking on "next" does nothing. But I can go to my account on my cellphone.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Well, nevertheless I'm glad that you were able to get it working again.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Wesley Branton
  • Top 10 Contributor
573 giải pháp 4884 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

First, I recommend that you clear your cache and then clear your cookies to see if the issue goes away.

If that doesn't help, try running in Firefox Safe Mode to see if the issue goes away. This will temporarily disable any browser extensions you are running, some of which can cause this type of issue.

Hope this helps.

First, I recommend that you [[How to clear the Firefox cache|clear your cache]] and then [[Clear cookies and site data in Firefox|clear your cookies]] to see if the issue goes away. If that doesn't help, try [[Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode|running in Firefox Safe Mode]] to see if the issue goes away. This will temporarily disable any browser extensions you are running, some of which can cause this type of issue. Hope this helps.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I also tried chrome and explorer same problem. I restored my computer from a backup that I made, and that seems to have worked. I received your responses to late. But thanks

I also tried chrome and explorer same problem. I restored my computer from a backup that I made, and that seems to have worked. I received your responses to late. But thanks
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Wesley Branton
  • Top 10 Contributor
573 giải pháp 4884 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Well, nevertheless I'm glad that you were able to get it working again.

Well, nevertheless I'm glad that you were able to get it working again.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.