X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can't access email on msn. Safari works. Firefox doesn't.

Được đăng

I get a screen that says "Connect. Organize. Get Things done" It wants me to either sign in to Outlook or create an account. I don't want to do either, but I can't get past that screen and clicking on either button does nothing. Safari works fine but all my bookmarks, etc. are on Firefox. This screen has appeared randomly for several days but I could always work around it. No more. Microsoft says the problem is with Firefox, and since I Safari works, I'm afraid they're right. I really need to be able to use the information on Firefox!

I get a screen that says "Connect. Organize. Get Things done" It wants me to either sign in to Outlook or create an account. I don't want to do either, but I can't get past that screen and clicking on either button does nothing. Safari works fine but all my bookmarks, etc. are on Firefox. This screen has appeared randomly for several days but I could always work around it. No more. Microsoft says the problem is with Firefox, and since I Safari works, I'm afraid they're right. I really need to be able to use the information on Firefox!
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Safari/605.1.15

Thông tin chi tiết

Linux User 0 giải pháp 3 câu trả lời
Được đăng

One of the reasons is msn isn't used much anymore. You could use Thunderbird. But You Should Gmail. And No Firefox is not the Problem.

One of the reasons is msn isn't used much anymore. You could use Thunderbird. But You Should Gmail. And No Firefox is not the Problem.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.