X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I make firefox autocomplete most visted website instead of the website home page

Được đăng

So, I'm not really sure how to describe this, but I go to a few websites a lot, but I go to specific sections of their site and skip the home page entirely, I just moved over from chrome and it always knew what I wanted when I typed in the first 3 letters of the page, but firefox brings me to the actual page...which is technically correct but pretty annoying due to my habits.

For example, I go to android messages for web, the home page is worthless, but I want the web chat I type in 'mes' and brings me to the home page, not the actual useful page of messages for web

So, I'm not really sure how to describe this, but I go to a few websites a lot, but I go to specific sections of their site and skip the home page entirely, I just moved over from chrome and it always knew what I wanted when I typed in the first 3 letters of the page, but firefox brings me to the actual page...which is technically correct but pretty annoying due to my habits. For example, I go to android messages for web, the home page is worthless, but I want the web chat I type in 'mes' and brings me to the home page, not the actual useful page of messages for web
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Pyroblock vào

Giải pháp được chọn

My_Cheese_Is_Slippin said

Hi Pyroblock, Have you tried making a bookmark for the specific page that you want to navigate to?

yes, but what you have to do is add a keyword do it so it pops up first, which I think is rather stupid, but if that's the way it is in firefox then so be it

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0

Thông tin chi tiết

My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 25 Contributor
23 giải pháp 284 câu trả lời
Được đăng

Hi Pyroblock, Have you tried making a bookmark for the specific page that you want to navigate to?

Hi Pyroblock, Have you tried making a bookmark for the specific page that you want to navigate to?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

My_Cheese_Is_Slippin said

Hi Pyroblock, Have you tried making a bookmark for the specific page that you want to navigate to?

yes, but what you have to do is add a keyword do it so it pops up first, which I think is rather stupid, but if that's the way it is in firefox then so be it

''My_Cheese_Is_Slippin [[#answer-1228429|said]]'' <blockquote> Hi Pyroblock, Have you tried making a bookmark for the specific page that you want to navigate to? </blockquote> yes, but what you have to do is add a keyword do it so it pops up first, which I think is rather stupid, but if that's the way it is in firefox then so be it
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.