X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

bookmarks checker firfox 65

Được đăng

I would like to check my bookmarks if they all still are working and if there are no the same bookmarks

I would like to check my bookmarks if they all still are working and if there are no the same bookmarks

Giải pháp được chọn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1535 giải pháp 10701 câu trả lời
Được đăng

Do you have an issue with your bookmarks? There is no "checker" but if you go to about:support (type it into your address bar and press Enter) then click the button called "Verify Integrity" in the "Places Database" category that will ensure that all your files are good to go.

Do you have an issue with your bookmarks? There is no "checker" but if you go to about:support (type it into your address bar and press Enter) then click the button called "Verify Integrity" in the "Places Database" category that will ensure that all your files are good to go.
TyDraniu
  • Top 25 Contributor
318 giải pháp 1832 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

See this addon.

See [https://addons.mozilla.org/firefox/addon/404-bookmarks/ this addon].