Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to turn off incognito mode on netflix

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Keith Tysinger

more options

i don't know how to turn off incognito mode so i can watch movies.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Thanks for your questions. Make sure you do not have "Always use private browsing mode" checked in Options --> Privacy and Security

If this does not work, please list your add-ons

Được chỉnh sửa bởi Keith Tysinger vào