X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

how to turn off incognito mode on netflix

Được đăng

i don't know how to turn off incognito mode so i can watch movies.

i don't know how to turn off incognito mode so i can watch movies.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0

Thông tin chi tiết

Keith Tysinger 1 giải pháp 30 câu trả lời
Được đăng

Thanks for your questions. Make sure you do not have "Always use private browsing mode" checked in Options --> Privacy and Security

If this does not work, please list your add-ons

Thanks for your questions. Make sure you do not have "Always use private browsing mode" checked in Options --> Privacy and Security If this does not work, please list your add-ons

Được chỉnh sửa bởi Keith Tysinger vào