Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does the cache value in memory not change?

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi NIGGA

more options

I changed the value of browser.cache.memory.max_entry_size to 5000 and still created the value of browser.cache.memory.capacity with the same value. Then I restarted firefox and saw that about: cache shows this: memory Number of entries: 0 Maximum storage size: 29696 KiB Storage in use: 0 KiB Storage disk location: none, only stored in memory List Cache Entries Why did the same 30 megabytes remain there?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Please help me!!!

more options
more options

the-edmeister said

Try clearing the cache manually. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache

I need to change the cache value, and not manually clear the cache. I need to allocate 200 megabytes for the cache in RAM !!!