X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

Được đăng

can't open firefox without crash report window opening. Tried safe mode and refresh and nothing worked

Crash ID. Crash ID: bp-42093b5f-44fa-4c6a-bfff-32a810181109

can't open firefox without crash report window opening. Tried safe mode and refresh and nothing worked Crash ID. Crash ID: bp-42093b5f-44fa-4c6a-bfff-32a810181109

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.1 Safari/605.1.15

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5330 giải pháp 23532 câu trả lời
Được đăng

hi sandysimp, thanks for reporting with a crash report id. it appears to be the same problem (and hopefully solution) as in https://support.mozilla.org/questions/1238157

hi sandysimp, thanks for reporting with a crash report id. it appears to be the same problem (and hopefully solution) as in https://support.mozilla.org/questions/1238157