Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crash when I cancel an upload windows

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mat250

more options

Hi,

Everytime I cancel and upload window (which show up when I click on "Browse" for uploading a file), Firefox crash. If I upload a file, everything goes fine.

Crash report in Troubleshooting info

Thanks a lot !

Hi, Everytime I cancel and upload window (which show up when I click on "Browse" for uploading a file), Firefox crash. If I upload a file, everything goes fine. Crash report in Troubleshooting info Thanks a lot !

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please submit back the bp- file as instructed so that it is here as a URL https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options