Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable "Check Spelling" forever?

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 151 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi PiotrGrochowski

more options

I absolutely hate it. It reappears each time I load a page with text box. Please fix it. I never want spell checking, since it thinks special use words are a misspelling.

Giải pháp được chọn

Hello! If you either (1) click the three-bar menu on the top right --> options --> advanced or paste "about:preferences#advanced" into your browser for Firefox.

You can disable "check for spelling as you type"

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

And stupidly, you can't delete words from dictionary. What a devil.

more options

Giải pháp được chọn

Hello! If you either (1) click the three-bar menu on the top right --> options --> advanced or paste "about:preferences#advanced" into your browser for Firefox.

You can disable "check for spelling as you type"

more options

You can always add those words to the spell checker.

more options
more options

FredMcD said

You can always add those words to the spell checker.

This doesn't work because dictionary is only finite and there are building number of words I use. However, disabling it "as I type" worked.