Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sessionstore.js defunct as of the last 36 hours

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rudyard

more options

Trying to restore a session from previous.js. The usual didn't work. Puzzled, I -


quit FF

deleted sessionstore.js and previous.js

started FF

open 3 tabs to different websites

quit FF

no sign of sessionstore.js (or previous.js)

Started FF... was able to History> restore session... and all three tabs came back up.


By now I assume I lost the session I was trying to restore. Does anyone know where it is kept now?

FF ESR 52.1.2 (64-bit) on a Mac

thanks

Rudyard

Được chỉnh sửa bởi rudyard vào

Giải pháp được chọn

Well never mind then. After several times quitting and starting and opening new tabs and restoring previous sessions, sessionstore and previous.js have suddenly manifested. I replaced SS with the old one and blammo, got the old session back. Clearly Mercury in retrograde.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Well never mind then. After several times quitting and starting and opening new tabs and restoring previous sessions, sessionstore and previous.js have suddenly manifested. I replaced SS with the old one and blammo, got the old session back. Clearly Mercury in retrograde.