Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My immunization program says I need to close another mozilla runing ...close it? I can not find another Mozilla running to close?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am trying to run Immunization but it tells me to close a Mozilla already running. I do not have another one running according control alt delete? Where is this program running?

I am trying to run Immunization but it tells me to close a Mozilla already running. I do not have another one running according control alt delete? Where is this program running?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sometimes when FF is closing, not all of it shuts down properly. On Windows, start the Task Manager. (Other systems may have different names and / or commands). Select Processes. Look down the list for Firefox. Right click and select End Task. If this problem keeps coming up, ask for more help.