X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

firefox quits working after amount of time

Được đăng

Closing as a duplicate. Please see and continue with https://support.mozilla.org/questions/1158680#answer-964590

after an arbitrary amount of time, firefox stops connecting to sites. Works fine for a while then fails. Close out the app and restart it and works for a while then stops again. I have removed all add-ins, reset the browser, uninstalled and reinstalled and still same issue.

Closing as a duplicate. Please see and continue with https://support.mozilla.org/questions/1158680#answer-964590 after an arbitrary amount of time, firefox stops connecting to sites. Works fine for a while then fails. Close out the app and restart it and works for a while then stops again. I have removed all add-ins, reset the browser, uninstalled and reinstalled and still same issue.

Được chỉnh sửa bởi John99 vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 23.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Thông tin chi tiết

John99 971 giải pháp 13138 câu trả lời
Được đăng
Please see and continue with https://support.mozilla.org/questions/1158680#answer-964590