Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Help for update says to click on the "menu: button. No such animal.

  • 1 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 326 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Why can I not find a way to update to the latest version? The help window suggests beginning by clicking on the "menu" button. No such animal on the help page or the main page. Where do I find that button?

Giải pháp được chọn

The menu button looks like three horizontal lines on top of each other. Some call it the hamburger.

Press the Alt or F10 key to bring up the toolbar. Then Help > About Firefox will tell you what version have and check for updates.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The menu button looks like three horizontal lines on top of each other. Some call it the hamburger.

Press the Alt or F10 key to bring up the toolbar. Then Help > About Firefox will tell you what version have and check for updates.