Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When will you be able to apply replacement for Silverlight on Mac? I've had to go to Google Chrome. I hate all-powerrful Google, but Netflix is my only entertai

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

My only entertainment is Netflix. I used to be able to use Firefox to play it using Silverlight. I understand why you've dropped Silverlight. I see you have an alternative for Windows machines but what Mac? I hate using Google Chrome to access my Netflix. Oh. I use the latest Firefox for Mac.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options