Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

having trouble syncing from old laptop to new

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i am trying to sync my passwords, bookmarks etc from my old laptop to my new one and it is not working, i am signed in on both

i am trying to sync my passwords, bookmarks etc from my old laptop to my new one and it is not working, i am signed in on both

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can open <n>about:sync-log</b> via the location bar to see if there are recent error logs available.

You can upload a recent log if the log is too big to put in a reply.