Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't sign in to my account

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I try to sign in to my account for add ons and themes and it doesn't accept my password. When I request a password reset, it doesn't send it to my email. How can I get my account back? I have all of my favorite themes saved on there. I can still sign in from firefox setting to sync settings, but can't sign on to the addons site.

I try to sign in to my account for add ons and themes and it doesn't accept my password. When I request a password reset, it doesn't send it to my email. How can I get my account back? I have all of my favorite themes saved on there. I can still sign in from firefox setting to sync settings, but can't sign on to the addons site.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Such e-mail is always sent to the address on file with the web site.

Any username/password issues should be posted here with password in the heading, https://support.mozilla.org/en-US/forums/contributors