Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

mozilla ana parola unuttum, ana parolayı ve diğer parolaları kaldırmak istiyorum, mozillayı tekrar kurmama rağmen kullanamıyorum mail [removed]

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

mozilla ana parolayı unuttum, artık kullanmakta istemiyorum. mozillayı kaldırdım, tekrardan kurdum ama hala ana parola istiyor, ve ekranı geçemedğim için kullanamıyorum. ana parolayı silmem, yada kaldırmam lazım, lütfen yardım

Được chỉnh sửa bởi Andrew vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can delete the logins.json and key3.db files in the Firefox profile folder if you have forgotten the master password or alternatively open this chrome URL via the Firefox location/address bar.

  • chrome://pippki/content/resetpassword.xul

You lose all passwords stored in the Password Manager if you use the chrome URL or delete the key3.db and logins.json files to reset the Master Password.

See also:

You can use this button to go to the current Firefox profile folder: