Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes (narmeti@gmail.com)

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 87 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

about:crashes

bp-32f6bd48-3935-4fa4-888f-58c5f2150429 4/29/2015 11:56 PM bp-6655cbba-7e8b-4727-acc5-7c1c12150429 4/29/2015 11:56 PM bp-da7eac50-0d40-4f9f-b06b-cc6b92150429 4/29/2015 11:48 PM bp-14268817-afb3-4adc-850e-b614f2150429 4/29/2015 11:39 PM bp-2925a2b2-0309-4944-bf8b-6ff0a2150429 4/29/2015 11:38 PM bp-72693ae8-e1fe-4d3d-b4aa-1ef152150429 4/29/2015 11:38 PM bp-38720bfa-5342-41bc-8679-a65fd2150429 4/29/2015 11:37 PM bp-7e2dd190-28fe-46ee-8f81-effba2150429 4/29/2015 11:35 PM bp-91a72cc9-e5e6-4b6d-ba12-7fdc72150429 4/29/2015 11:31 PM bp-1eaa9a29-51ca-44b9-a120-6b1de2150429 4/29/2015 11:30 PM bp-44f29f1b-762b-424f-a7a7-a7cb72150429

Giải pháp được chọn

Do a malware check with several malware scanning programs on the Windows computer. Please scan with all programs because each program detects different malware. All these programs have free versions.

Make sure that you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

You can also do a check for a rootkit infection with TDSSKiller.

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Do a malware check with several malware scanning programs on the Windows computer. Please scan with all programs because each program detects different malware. All these programs have free versions.

Make sure that you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

You can also do a check for a rootkit infection with TDSSKiller.

See also: