Firefox Lockwise Hỗ trợ

Chủ đề phổ biến

Khám phá kho tàng kiến thức.

Bài viết nổi bật

Cách thiết lập đồng bộ hóa Firefox trong Firefox dành cho Android

Cách thiết lập đồng bộ hóa Firefox trong Firefox dành cho Android

Cách bật đồng bộ hóa trên Firefox dành cho Android để đồng bộ hóa dấu trang, lịch sử, thông tin đăng nhập và các thẻ đang mở trên các thiết bị.

Bắt đầu với Firefox Lockwise

Bắt đầu với Firefox Lockwise

Sử dụng Firefox Lockwise để đồng bộ hóa mật khẩu được lưu trong Firefox với thông tin đăng nhập ứng dụng của bạn trên Android hoặc iOS.

Đồng bộ hóa thông tin đăng nhập trong Firefox dành cho iOS

Đồng bộ hóa thông tin đăng nhập trong Firefox dành cho iOS

Cách bật đồng bộ hóa thông tin đăng nhập trên Firefox dành cho iOS để bạn có thể truy cập thông tin đăng nhập của mình trên các thiết bị được đồng bộ hóa khác.

Illustration of community

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm