Firefox Lockwise Hỗ trợ

Chủ đề phổ biến

Khám phá kho tàng kiến thức.

Vẫn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây vì bạn. Gửi một câu hỏi đến các diễn đàn hỗ trợ của chúng tôi và nhận câu trả lời từ cộng đồng các chuyên gia của chúng tôi.

Hỏi cộng đồng

Bài viết nổi bật

Đồng bộ hóa thông tin đăng nhập trong Firefox dành cho iOS

Đồng bộ hóa thông tin đăng nhập trong Firefox dành cho iOS

Cách bật đồng bộ hóa thông tin đăng nhập trên Firefox dành cho iOS để bạn có thể truy cập thông tin đăng nhập của mình trên các thiết bị được đồng bộ hóa khác.

Bắt đầu với Firefox Lockwise

Bắt đầu với Firefox Lockwise

Sử dụng Firefox Lockwise để đồng bộ hóa mật khẩu được lưu trong Firefox với thông tin đăng nhập ứng dụng của bạn trên Android hoặc iOS.

Nhập thông tin đăng nhập từ một tập tin

Nhập thông tin đăng nhập từ một tập tin

Trình quản lý mật khẩu Lockwise của Firefox cho phép bạn nhập dữ liệu đăng nhập từ một tập tin, bắt đầu từ phiên bản 80. Tìm hiểu thêm.

Thêm thông tin đăng nhập vào Firefox Lockwise dành cho máy tính để bàn

Thêm thông tin đăng nhập vào Firefox Lockwise dành cho máy tính để bàn

Cách thêm thông tin đăng nhập vào Firefox Lockwise trên máy tính để bàn

Illustration of community

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm