Cách thiết lập đồng bộ hóa Firefox trong Firefox dành cho Android

Đăng nhập vào Tài khoản Firefox trên Firefox dành cho Android để đồng bộ hóa dấu trang, lịch sử, thông tin đăng nhập và các thẻ đang mở trên các thiết bị.

Đăng nhập vào tài khoản Firefox

Tùy chọn 1: Ghép nối trình duyệt di động của bạn với máy tính để bàn Firefox

Để đồng bộ hóa dấu trang, lịch sử, thông tin đăng nhập và các thẻ đang mở của bạn với đồng bộ hóa Firefox bằng Tài khoản Firefox hiện có và mã QR:

 1. Nhấn vào nút menu.

  Fenix79Menuandroidmenu89
 2. Chạm Cài đặt.
 3. Chạm Đăng nhập.
 4. Chạm Quét mã ghép nối trong máy tính để bàn Firefox.
 5. Truy cập firefox.com/pair trên màn hình của bạn.
 6. Chạm Mở Camera ở dưới cùng của màn hình Bật đồng bộ hóa trong ứng dụng Firefox Preview.
 7. Hướng máy ảnh của thiết bị về phía mã QR trên màn hình của bạn.

Tùy chọn 2: Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập

Để đồng bộ hóa dấu trang, lịch sử, thông tin đăng nhập và các thẻ đang mở của bạn với Firefox Sync bằng cách chỉ cần đăng nhập vào Tài khoản Firefox hiện có của bạn:

 1. Nhấn vào nút menu.

  Fenix79Menuandroidmenu89
 2. Chạm Cài đặt.
 3. Chạm Đăng nhập.
 4. Nhập thông tin đăng nhập Tài khoản Firefox của bạn.

Nếu bạn không có Tài khoản Firefox, hãy chạm vào Create an account để tạo một tài khoản. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Truy cập các dịch vụ Mozilla với tài khoản Firefox.

Chọn những gì để đồng bộ hóa

 1. Nhấn vào nút menu.

  Fenix79Menuandroidmenu89
 2. Chạm Cài đặt.
 3. Chạm vào địa chỉ email của bạn.
 4. Đặt dấu kiểm bên cạnh các loại thông tin bạn muốn đồng bộ hóa:
  • Dấu trang
  • Lịch sử
  • Thông tin đăng nhập
  • Thẻ đang mở
Đồng bộ hóa Firefox không phải là một công cụ sao lưu trực tuyến nhưng được thiết kế để cho phép bạn đồng bộ hóa dữ liệu duyệt web giữa hai hoặc nhiều bản cài đặt Firefox.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm