Firefox Lite Hỗ trợ

Chủ đề phổ biến

Khám phá kho tàng kiến thức.

Bài viết nổi bật

Chế độ Turbo trong Firefox Lite

Chế độ Turbo trong Firefox Lite

Chế độ Turbo của Firefox Lite giúp bạn duyệt nhanh hơn ngay cả trong các kết nối chậm.

Truy cập tin tức mới nhất từ Firefox Lite

Truy cập tin tức mới nhất từ Firefox Lite

Firefox Lite thu thập những tin tức mới nhất từ nhiều phương tiện truyền thông khác nhau trên web và sử dụng các thẻ để phân loại từng bài báo. Tìm hiểu thêm.

Thay đổi Firefox Lite sang chế độ ban đêm

Thay đổi Firefox Lite sang chế độ ban đêm

Thay đổi giao diện màu sắc của Firefox và giảm mỏi mắt.

Xóa bộ nhớ đệm mà không xóa lịch sử duyệt web của bạn

Xóa bộ nhớ đệm mà không xóa lịch sử duyệt web của bạn

Xóa bộ nhớ đệm để giải phóng không gian mà không xóa lịch sử duyệt web của bạn.

Illustration of community

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm