Duyệt web riêng tư trong Firefox Lite

Firefox Lite đã có sẵn ở Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.
Duyệt mà không lưu lịch sử, cookie, mật khẩu, tùy chọn trang web hoặc các tệp Internet tạm thời.

Duyệt web riêng tư không khiến bạn ẩn danh trên Web. Nhà cung cấp Internet và trang web của bạn vẫn có thể theo dõi bạn.
  1. Nhấn vào biểu tượng số thẻ ở cuối màn hình để hiển thị danh sách thẻ.
    rocket tab icon
  2. Nhấn vào biểu tượng duyệt web riêng tư (hình mặt nạ ở dưới cùng) của danh sách thẻ.
  3. Hình mặt nạ sẽ chuyển sang màu tím và trang chủ duyệt web riêng tư sẽ mở ra. Bắt đầu duyệt.

Để thoát duyệt web riêng tư, chạm lại vào hình mặt nạ màu tím.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support