Thunderbird Accessibility Features

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

There are many ways to make Thunderbird work with your accessibility needs.

Display Options

In Thunderbird, you have the option to change your display options.

  1. At the top of the Thunderbird window, click the Tools menu and select OptionsIn the menu bar, click the Thunderbird menu and select PreferencesAt the top of the Thunderbird window, click the Edit menu and select Preferences, or click the menu button New Fx Menufx57menu and choose OptionsPreferences.

    Thunderbird Options Menu
  2. Click Display. The following screen will display:
Display settings for TB

Screen Readers

The following Screen Readers have been tested to work with Thunderbird.

Font Size

Accessibility features specific for Firefox and Firefox for Android

To find out about Accessibility features specific to Firefox, see Accessibility features in Firefox - Make Firefox and web content work for all users.

To find out more Accessibility Features for Firefox for Android, see Mobile Accessibility Features.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm