The thumbnails on the New Tab page are missing - how to get them back

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.
This article applies to older versions of Firefox (Firefox version 56 and below). See the Customize the New Tab page article for the updated experience.

The Firefox New Tab page shows pictures of the sites you visit frequently. Sometimes, some or all of these images are not displayed. We'll explain why that happens and how to get them back when it's possible.

Turn on the New Tab page

To turn on the New Tab page, click on the gear icon in the upper-right corner of the page and choose Show your top sites from the menu.

tiles controls 39

Make Firefox create new images for the New Tab page

The new images will be stored as you use the New Tab page to visit those websites again.

  1. Open the New Tab page by clicking the + button on the tab strip.
  2. Click on one of the blank images to open the corresponding website.
  3. Important: Let the website finish loading (wait for the spinning blue loading icon in the tab to stop).
  4. Open the New Tab page again and you will see a new image for the website you just went to.
  5. Repeat this process for the rest of the missing images.
Note: Some websites don't allow images to be generated and saved so they'll show up blank even after doing the steps above. Also, clearing your browsing history (either manually or automatically when Firefox closes) will delete the images.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm