Tạo một lối tắt trên màn hình máy tính tới một trang web

Bạn có thể sử dụng Firefox để tạo một lối tắt trên màn hình máy tính tới một trang web đã ghé thăm:

  1. Chỉnh sửa kích cỡ cửa sổ Firefox để bạn có thể xem được cả màn hình máy tính và cửa sổ Firefox chung trên một màn hình.
  2. Nhấp vào biểu tượng phía bên trái của address bar (nơi URL được hiển thị).
  3. Trong khi nhấp và giữ chuột, di chuyển con trỏ tới màn hình máy tính rồi thả chuột. Lối tắt sẽ được tạo.
    Shortcut 29 - Win Shortcut 29 - Mac Shortcut 29 - Lin shortcut desktop 57

Bạn cũng có thể kéo và thả các mục tới màn hình máy tính từ Menu Dấu trang và cửa sổ Thư viện để tạo các lối tắt.

Nếu bạn mở lối tắt đã được tạo, "trình duyệt mặc định" của bạn sẽ mở ra và hiển thị trang web bạn đã tạo từ lối tắt. Nếu bạn muốn đặt Firefox làm trình duyệt mặc định, xem Đặt Firefox làm trình duyệt mặc định của bạn.


Ngoài ra, có thể có phần mở rộng Firefox của bên thứ ba có thể giúp bạn. Để biết thêm thông tin về tìm kiếm và cài đặt các tiện ích mở rộng, hãy xem Tìm và cài đặt tiện ích bổ sung các tính năng cho Firefox.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Dohungcuong. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support