Đặt Firefox làm trình duyệt mặc định của bạn

Video có sẵn: Xem video này trên YouTube để được hướng dẫn cụ thể.

Nếu bạn có nhiều hơn một trình duyệt web được cài đặt, bất kỳ liên kết nào bạn nhấp vào sẽ tự động mở trong trình duyệt mặc định của bạn. Bài viết này chỉ cho bạn cách làm cho Firefox trở thành trình duyệt mặc định của bạn.

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Trong bảng Tổng quát, chọn Đặt làm mặc định….
  Fx57GeneralPanelStartup-MakeDefault Fx61GeneralPanelStartup-MakeDefault Fx67GeneralPanelStartup-MakeDefault
 3. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.
 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Trong bảng Tổng quát, chọn Đặt làm mặc định….
  Fx57GeneralPanelStartup-MakeDefault Fx61GeneralPanelStartup-MakeDefault Fx67GeneralPanelStartup-MakeDefault
 3. Cửa sổ Set Default Programs sẽ mở ra.
 4. Trong cửa sổ Set Default Programs, chọn Firefox từ danh sách các phần mềm ở bên trái và nhấp vào Set this program as default. Sau đó nhấn OK để đóng cửa sổ.
  Default - Win8 pt 2
 5. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Trong bảng Tổng quát, chọn Đặt làm mặc định….
  Fx57GeneralPanelStartup-MakeDefault Fx61GeneralPanelStartup-MakeDefault Fx67GeneralPanelStartup-MakeDefault
 3. Ứng dụng Windows Settings sẽ được mở ra với màn hình Choose default apps .
 4. Cuộn xuống và nhấn vào mục phía dưới Web browser.
  default apps win10
 5. Nhấn vào Firefox trong hộp thoại mở ra với một danh sách các trình duyệt mà bạn có.
  firefox default 10
 6. Firefox bây giờ là trình duyệt mặc định của bạn. Đóng cửa sổ Settings để lưu thay đổi của bạn.

Sử dụng ứng dụng Settings (Cài đặt) trên Windows 10 để thay đổi trình duyệt mặc định của bạn

Ngoài ra, bạn có thể mở Cài đặt từ menu Start 10 của Windows để đặt Firefox làm trình duyệt mặc định:

 1. Đi tới menu Start của Windows và nhấp vào biểu tượng Settings.
 2. Nhấn Apps, sau đó chọn Default Apps bên bảng bên trái.
 3. Cuộn xuống và nhấn vào mục phía dưới Web browser.
  default apps win10
 4. Nhấn vào Firefox trong hộp thoại mở ra với một danh sách các trình duyệt mà bạn có.
  firefox default 10
 5. Firefox hiện được liệt kê làm trình duyệt mặc định của bạn. Đóng cửa sổ Cài đặt để lưu thay đổi của bạn.
Ghi chú: Để thay đổi trình duyệt mặc định của bạn sang trình duyệt khác, hãy xem tài liệu hỗ trợ của trình duyệt đó.Dựa trên thông tin từ Default browser (mozillaZine KB)

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae, pierreneter, Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support