Cách để tạo mật khẩu an toàn trong Firefox

Bì viết này hướng dẫn bạn cách tạo mật khẩu an toàn trong Phiên bản Firefox 74 hoặc mới hơn.

Khi bạn tạo một tài khoản mới trên một trang web, thật khó để có thể nghĩ một một khẩu duy nhất và an toàn. Khi đăng kí tài khoản mới trên một trang web, Firefox có thể tạo một mật khẩu an toàn giúp bạn.

Để tạo một mật khẩu mới

Firefox có thể tạo một mật khẩu ngẫu nhiên và an toàn khi bạn toạn một tài khoản:

 1. Nhấp vào trường nhập mật khẩu trên trang web. Tùy chọn mật khẩu an toàn sẽ vào trường nhập mật khẩu trên trang web. Tùy chọn mật khẩu an toàn sẽ tự động xuất hiện.
 2. Nhấp Sử dụng mật khẩu được tạo an toàn để điền vào trường. Firefox sẽ lưu đăng nhập của bạn cho trang này.
  • Nếu mật khẩu được tạo không đáp ứng yêu cầu của trang web, nhấp vào trường mật khẩu sẽ hiển thị vì vậy bạn có thể sửa đổi để đạt yêu cầu.
 1. Nhấp vào trường mật khẩu.
 2. Nhấn chuột phảiNhấn và giữ phím Control trong khi bạn nhấp trên trường mật khẩu để mở Menu ngữ cảnh.
 3. Chọn Sử dụng mật khẩu được tạo...
  Hình ảnh "use-generated-assword" không tồn tại.
 4. Firefox sẽ tạo một mật khẩu. Nháp Sử dụng mật khẩu được tạo an toàn để điền vào trường bằng mật khẩu này.
  generated-password
 5. Firefox sẽ lưu mật khẩu cho trang web này trong Lockwise. Mật khẩu này có thể dùng để đăng nhập sau đó.

Để xem hoặc sử mật khẩu, xem Manage passwords on Firefox desktop with Firefox Lockwise.

Mẹo: Với mật khẩu của riêng bạn, hãy nhớ rằng tuyệt đối không sử dụng lại mật khẩu giữa các trang hoặc sử dụng mật khẩu dễ đoán, Nhấp để xem cách tạo mật khẩu cho riêng bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm